·         Airportservice Agnetha behoudt zich het recht om de tarieven en/of voorwaarden te wijzigen zonder nadere kennisgeving.

·         Een opdracht is pas definitief als deze voor akkoord werd bevestigd.

·         Door het reserveren van een service via mail of telefonisch, gaat u een contract aan met Airportservice Agnetha.

·         De betaling gebeurt contant/ via bancontact aan de chauffeur. Bij het begin van de rit wordt de volledige betaling gevraagd indien zo geboekt (indien gewenst kan u een betalingsbewijs van de chauffeur krijgen).

·         Als de klant niet kan betalen komt er 15% bij het verschuldigd bedrag.

·         Vanaf de vervaldatum en tot de algehele betaling zal een intrest van 12% worden aangerekend, dit van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is.

·         Indien u een factuur wenst wordt deze na thuiskomst verzonden. Bij het niet betalen van de factuur 30 dagen na factuurdatum, zullen wij een toeslag van 15% aanrekenen (met een minimum van 50).

·         In geval van wanbetaling wordt overeengekomen dat een schadevergoeding verschuldigd is wegens onbeschikbaarheid van het kapitaal en onkosten ten belope van 15% van het factuurbedrag met een minimumbedrag van € 50.

·         Airportservice Agnetha kan niet verantwoordelijk worden gesteld in geval van overmacht waardoor het vliegtuig en/of treinaansluiting wordt gemist.

·         Airportservice Agnetha is in geen geval verantwoordelijk voor eventuele vertraging van vliegtuigen en/of treinen… of annulaties.

·         Annulaties moeten ten laatste 10 dagen voor vertrek meegedeeld worden via mail.

·         Indien er niet wordt opgedaagd voor de rit dan wordt deze voor 100% in rekening gebracht.

·         Onze facturen zijn ten laatste betaalbaar 30 dagen na factuurdatum.

·         Bij annulatie op de dag zelf zal er € 100,- aangerekend worden.

·         Bij een eventueel dispuut/ niet-betaling wordt de politie verwittigd.

·         Bij het bevuilen/beschadigen van het voertuig, door de klant wordt er onmiddellijk
€ 100,- aangerekend + bijkomende kosten.

·         In geval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Ieper bevoegd.

·         Voor partners die voor ons rijden wordt er 10% aangerekend per rit.